den 24 november

Interpellation

2010/11:84 Långtidsarbetslösheten och fas 3

av Monica Green (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Förra året fanns det i Sverige totalt 8 996 personer som ingick i fas 3. I år har den siffran ökat till 23 204 personer. Denna explosion är ytterligare ett bevis på den höga arbetslösheten och att långtidsarbetslösheten bitit sig fast.

Sysselsättning i fas 3 kan bestå av arbetsuppgifter som annars inte skulle bli utförda eller som ordinarie personal inte hinner med och som höjer kvaliteten i verksamheten. Sysselsättningen ska motsvara den tid som den arbetssökande står till förfogande för arbete. Den som söker arbete på heltid ska således ha en sysselsättning på heltid. Någon möjlighet till att söka andra jobb, fortbilda sig eller delta i andra aktiviteter finns således inte.

Många av dessa tusentals i fas 3 tycker att det är förnedrande. Det förutsätts att man ska utföra oavlönat arbete utanför arbetsmarknaden, utan att det leder till något jobb. Deltagarna tycker till och med att vissa uppgifter är kränkande. De kan må både fysiskt och psykiskt dåligt och känner att uppgifterna de får göra är meningslösa.

Företag som tar emot personer som finns i fas 3 får en ersättning på 225 kronor per person och dag.

Under tiden i denna sysselsättning kan arbetssökande, om de uppfyller villkoren, få aktivitetsstöd från Försäkringskassan. I de fall som aktivitetsstöd inte utgår kan arbetssökande, om de uppfyller villkoren, få försörjningsstöd från kommunen.

Eftersom så många är missnöjda med denna så kallade reform är det förmodligen dags för en utvärdering.

Vad avser arbetsmarknadsministern att göra för att förebygga att människor inte hamnar i fas 3-sysselsättning?

Avser arbetsmarknadsministern att utvärdera fas 3?