den 24 november

Interpellation

2010/11:79 Förhållanden kring arbetskraftsinvandring

av Eva-Lena Jansson (S)

till statsrådet Tobias Billström (M)

Enligt uppgifter som framkommit i medierna under de senaste veckorna är det uppenbart att lagen om arbetskraftsinvandring har fått, för regeringen, oanade konsekvenser . En polisintendent vid gränspolisen i Stockholm uttrycker att arbetskraftningsinvandring är nästa stora skojar- och traffickingbransch.

Den 5 november redovisar Dagens Nyheter hur tidigare asylsökande utnyttjas som billig arbetskraft till lågkvalificerade yrken samtidigt som det saknas kvalificerad arbetskraft hos flera arbetsgivare. Enligt artikeln i Dagens Nyheter betalar enskilda tredjelandsmedborgare från 30 000 kronor och uppåt för ett arbetstillstånd, ett arbetstillstånd som inte garanterar ett jobb.

I LO-tidningen från den 12 november kan man läsa att arbetsgivare anser sig behöva rekrytera lokalvårdare från Egypten samtidigt som det i Stockholm finns drygt 5 600 lokalvårdare som enligt Arbetsförmedlingen är heltidsarbetslösa. Hos ett gatuköksföretag i Stockholm fick Hotell- och Restaurangfacket ta ställning till tio ansökningar som gällde jobb där de anställda ska ”skala och hacka grönsaker”. Det som framgår i både Dagens Nyheters artikel och LO-tidningen är att tredjelandsmedborgare utnyttjas att jobba under icke avtalsliknande villkor av oseriösa företagare och enskilda. Hittills i år har Migrationsverket beviljat 12 131 arbetskraftstillstånd.

Mina frågor till statsrådet Billström är följande:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att åstadkomma ordning och reda kring arbetskraftsinvandring?

Har statsrådet för avsikt att utreda i vilken mån den nya lagen om arbetskraftsinvandring bidragit till minskade flaskhalsar på arbetsmarknaden?