den 16 november

Interpellation

2010/11:61 Registreringen av amatör- och bevarandesorter och utvecklingen av landsbygden

av Suzanne Svensson (S)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Trädgårdsodling har blivit en ny folkrörelse i det svenska folkhemmet. Det finns i dag ett mycket stort hobbyintresse för odling av blommor och grönsaker. Att odla är för många en avkopplande och avstressande aktivitet.

Hobbyodlandet kan i sin tur utvecklas till en företagsverksamhet som bidrar till den egna försörjningen. Odlandet kan därmed utgöra en viktig grund för utvecklingen av landsbygden och skapa nya arbetstillfällen. För att hela Sverige ska leva måste det skapas gynnsamma förutsättningar för exempelvis småskalig odling som ett komplement till andra verksamheter. Alla arbetstillfälle är viktiga på landsbygden.

Från och med årsskiftet ska EU:s direktiv för bevarandesorter och amatörsorter för köksväxter införlivas i den svenska lagstiftningen.  Jordbruksverket har tagit fram ett förslag som innebär att det ska tas ut en registeravgift för amatörsorter. Storleken på avgiften är ännu inte fastställd men som jämförelse kan nämnas att kostnaden för bevarandesorter är 3 000 kronor. Tanken är att direktivet ska öka den odlade mångfalden och underlätta försäljningen av frösorter mellan hobbyodlare inom EU.

Av de remissvar som har strömmat in till Jordbruksverket kan man utläsa att förslaget upplevs som ett hinder för att bedriva hobbyodling och försäljning av olika frösorter i stället för att underlätta.

Jag är orolig för vilken inverkan registreringen av amatör- och bevarandesorter kommer att få för utvecklingen av landsbygden. Möjligheten att försörja sig minskar för dem som väljer att bosätta sig i områden utanför våra storstäder. Som politiker måste vi skapa möjligheter för landsbygdens överlevnad och utveckling.

Vilka åtgärder avser landsbygdsministern att vidta för att registreringen av amatör- och bevarandesorter inte ska bli ett hinder för utvecklingen av landsbygden?

Vilka åtgärder avser landsbygdsministern att vidta för landsbygdens överlevnad och utveckling?