den 12 november

Interpellation

2010/11:54 Arbetskraftens villkor på den svenska arbetsmarknaden

av Lars Mejern Larsson (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Jag ställde nyligen en skriftlig fråga till statsrådet om hur utländsk arbetskraft behandlas i Sverige. Bakgrunden var hur oseriösa företagare agerar på byggmarknaden, vilket drabbar kunder, seriösa företagare och den utländska arbetskraften. Det var en enkel fråga om vad regeringen tänker göra för att komma åt det faktum att sedan Lavaldomen utnyttjats utländsk arbetskraft å det grövsta av oseriösa företagare.

Det svar jag fick var inget svar utan ett frånsägande av ansvar för arbetsmarknaden i Sverige. Det är aldrig regeringens ansvar när något är fel i detta land. Men det är helt i linje med statsrådets uttalanden i LO-tidningen om arbetsmiljö:

”Vi konsumenter – i alla fall jag – är väldigt måna om att handla det som är producerat på ett schyst sätt. Så jag tror att man som konsument på arbetsmarknaden också kommer att välja den arbetsgivare som har en schyst arbetsmiljö och som behandlar sina anställda väl.”

Sverige ska tydligen gå från en anständig lagstiftning som skyddar arbetstagare och kunder till frivillighet. Med andra ord är det fackets fel och konsumenternas fel att arbetstagarens intressen inte tillgodoses på byggmarknaden. Regeringen har samtidigt lagt ned Arbetslivsinstitutet och dragit ned på Arbetsmiljöverkets inspektioner. Detta har lett till fler arbetsskador (en ökning med 11 procent sedan 2009) och konsumenternas information om de företag de anlitar blir sämre.

Sedan Lavaldomen ser vi problem som blivit tydliga den senaste tiden. Det innebär att enskilda människor och grupper lider stor skada på grund av att skrupelfria arbetsgivare utnyttjar deras okunskap om skyldigheter och rättigheter på svensk arbetsmarknad. Detta drabbar i nästan lika stor utsträckning konsumenten och de seriösa företagen.

Min fråga blir därför:

Vilka åtgärder avser arbetsmarknadsministern att vidta för att komma till rätta med de problem som uppstått under de senaste åren efter Lavaldomen med utnyttjande av utländsk arbetskraft?