den 10 november

Interpellation

2010/11:50 Kristna irakiska flyktingar

av Robert Halef (KD)

till statsrådet Tobias Billström (M)

Sedan den USA-ledda invasionen av Irak år 2003 har de kristna minoriteterna syrianer, kaldéer och assyrier drabbats hårt av de inre konflikterna i landet. Många kristna har blivit mördade och förföljda på grund av sin tro. Blodbadet i Vår frus befrielsekyrka (syrisk-katolsk) i Bagdad för några veckor sen, då ett femtiotal gudstjänstbesökare dödades, är bara ett av flera exempel på dåd som riktats mot kristna.

Över fem miljoner människor har tvingast fly undan våldet i Irak. En halv miljon av dessa flyktingar utgörs av de kristna minoriteterna. Det är nästan hälften av Iraks kristna befolkning och många som lämnat Irak har tagit sig till Sverige, inte minst till Södertälje och Skärholmen. Svenska myndigheter har de senaste åren bedömt att säkerhetsläget i Irak förbättrats så pass mycket att det varit säkert för kristna flyktingar att återvända. Många har därför fått avslag på sina asylansökningar och de som inte återvänt frivilligt har tvångsutvisats. Tvångsutvisningarna har fått stark kritik av FN:s flyktingkommissariat UNHCR som menar att kristna irakier fortfarande har behov av internationellt skydd.

Nyligen har Europadomstolen för mänskliga rättigheter skrivit ett brev till Europas regeringar om att alla tvångsavvisade irakier som begär så kallad inhibition, alltså att avvisningen ställs in, ska få stanna i landet på grund av den rådande säkerhetssituationen. Den holländska regeringen valde att omedelbart efter Europadomstolens brev stoppa avvisningarna till Irak, men den svenska regeringen har inte fattat något sådant beslut.

Mot bakgrund av det ovan anförda vill jag fråga statsrådet:

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att Europadomstolens uppmaning om inhibition för irakiska flyktingar ska uppmärksammas i den svenska asylprocessen?