den 24 augusti

Interpellation

2010/11:446 Tillgången på studentbostäder

av Veronica Palm (S)

till statsrådet Stefan Attefall (KD)

Drygt 270 000 studenter börjar i dagarna på landets högskolor och universitet i år. Det är fler än någonsin. Samtidigt berättar Sveriges Förenade Studentkårer att bara 4 av 30 studentstäder garanterar boende den första månaden. Förra året byggdes 125 studentbostäder, eller annorlunda uttryckt en ny lägenhet på 500 nya studenter. Studenter kommer att tvingas tälta utanför campusområdena för att få tak över huvudet, precis som förra året. I Uppsala, Lund, Stockholm och Göteborg bokas nu vandrarhem och idrottslokaler.

Bostadssituationen för studenter är ohållbar. Och nu undrar jag, och många med mig:

Vad avser statsrådet att göra för att den som kommit in på en utbildning också ska ha någonstans att bo och kunna ta sin studieplats?