den 22 augusti

Interpellation

2010/11:445 Mobiltäckning i hela landet och sårbarheten

av Monica Green (S)

till statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

Vi blir alltmer digitala, det ökar tillgängligheten och rörligheten. IT-baserade tjänster och mobiliteten ger både företag, offentliga sektorn och privatpersoner fantastiska möjligheter.

Men under sommaren har många upptäckt bristerna med att inte kunna ringa, sända sms, surfa i hela landet.

Sverige har länge legat i framkant av såväl bredbandsutbyggnad som mobiltäckning, därför har vi höga förväntningar på att använda datorn, mobilen och terminalen överallt.

Tyvärr finns inte den möjligheten i hela landet.

Inte ens i storstäderna fungerar det när det blir överbelastning i näten. Dessutom kan nätet gå ned vid till exempel oväder, åska eller avklippta ledningar. Den sårbarheten är otillfredsställande. Detta uppmärksammades redan i klimat- och sårbarhetsutredningens slutbetänkande (SOU 2007:60)

Både röst, data och mobilt bredband borde fungera i hela landet utan störningar.

Teleoperatörerna har ansvar för sina nät och sina tjänster, men måste naturligtvis samarbeta med såväl elbolagen, länsstyrelser som PTS med flera när det inträffar avbrott.

PTS ordnar utbildningar och övningar för krishantering inom ramen för sitt robusthetsarbete. Trots detta finns det betydligt mer att göra. Dessutom har PTS inget ansvar om avbrottet skett utifrån kommersiella grunder.

Vad avser statsrådet att göra för att skynda på utbyggnad av mobiltäckning i hela landet?

Vad avser statsrådet att göra för att minska samhällets sårbarhet i takt med digitaliseringen enligt de rekommendationer som gavs i SOU 2007:60?