den 20 maj

Interpellation

2010/11:436 Kompetensförsörjning i bredbandsutbyggnaden

av Monica Green (S)

till statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

Det var mycket stora resurser som satsades på kompetensutveckling och på rätt riktad utbildning i samband med att den stora bredbandsutbyggnaden i slutet av 90-talet. Den kompetensutvecklingen har i stort sett försvunnit. Nu finns exempel på att våra nya digitala motorvägar byggs utan kvalitetskrav på vare sig personal, metoder eller det material som köps in. Det borde krävas kompetensförsörjning och kvalitetssäkring vid all upphandling i samband med bredbandsutbyggnaden.

För både anställda som jobbar på fältet och företag är det en angelägen fråga. Bland annat har fackförbundet Seko engagerat sig i kvalitetssäkringen och föreslår yrksebevis för dem som ska jobba med de publika näten.

För att klara det behövs kartläggning om hur det ser ut i landet, förändrade regelverk och utbildningssatsningar.

Vad avser statsrådet att göra för att säkra kvalitetskraven på bredbandsutbyggnaden?