den 20 maj

Interpellation

2010/11:435 IT i skolan

av Monica Green (S)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

Skolorna måste vara en tydlig del av informationssamhället och leva i takt med sin tid. Men sedan ITIS, det vill säga IT i skolan, lades ned och IT skulle implementerats som en naturlig del i skolan har den svenska skolan halkat efter när det gäller IT-användningen. Det gäller för såväl elever som lärare men även på områden där IT används som hjälpmedel för administration och planering.

Lärarna ska inte behöva dela sin dator med andra lärare, likaså måste deras kompetens inom området höjas. Dessutom är det svårare för eleverna att göra sina läxor hemma när de ska dela datorn med alla andra i familjen än för de elever som har en egen dator.

IT kan göra en oändlig skillnad för att underlätta, förenkla och effektivisera skolans arbete. Men då behöver lärarna utbildas så att de förstår betydelsen av IT för eleverna.

IT kan också effektivisera skolans administration och planeringsarbete. Det finns dessutom en stor potential för att vi i Sverige ska kunna skapa digitala hjälpmedel som kan säljas till andra skolor eller till och med till andra länder. Då kan det behövas ett nationellt elevregister för en enklare inloggning så att samtliga elever och lärare kan få tillgång till alla e-läromedel, lämna in skoluppgifter och så vidare. Men det krävs samordning från många olika aktörer för att Sveriges skolor ska hänga med i IT-samhället.

Vad avser utbildningsministern att göra för att underlätta för elever och lärare att ta del av det nya digitala samhället?