den 20 maj

Interpellation

2010/11:434 IT-miljön i offentlig verksamhet

av Monica Green (S)

till statsrådet Stefan Attefall (KD)

Sverige är en framstående IT-nation. Under flera decennier har vi tillhört täten för den informationsteknologiska utvecklingen. Men utvecklingen går fort och kräver ständigt uppdaterad kompetens, välanpassade IT-system, terminaler och materiel.

IT-systemen är ett viktigt arbetsverktyg för anställda inom såväl det offentliga som det privata. IT-systemen måste stödja verksamheten.

Både arbetsgivare och anställda, bland annat fackförbundet Unionen har flera exempel, krav och utvecklingsförslag som kan spara såväl tid som pengar i samband med inköp av teknik för IT.

Det ställer stora krav på inköpare, upphandlare och anpassad utbildning för de anställda.

Det finns exempel på stora dyra inköp som ska utveckla och förbättra verksamheten men som sedan inte används på det sätt det är tänkt.

Teknikstrul i statliga myndigheter, kommuner och landsting är slöseri med skattepengar. Genom förbättrade IT-miljöer sparas både tid och pengar. Det ger en bättre service till medborgarna och ger de anställda en bättre arbetsmiljö.

Avser statsrådet att ta initiativ till att staten, kommunerna och landstingen ska förbättra sina IT-inköp och anpassa utbildningen till de anställda?