den 20 maj

Interpellation

2010/11:433 Mobil- och Internetkostnader utomlands

av Monica Green (S)

till statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

Inom EU finns ett pristak för hur mycket operatörerna får ta betalt för samtal och sms (eurotaxa). Den 1 juli 2011 sänks eurotaxan ytterligare. För att kunna använda mobilen i ett annat land måste operatörna ha avtal med det landets operatörer (så kallade internationella roamingavtal). Priserna kan variera mycket beroende på i vilket land man befinner sig, men även beroende på vilken operatör man väljer.

Trots att EU-länderna beslutat om lägre samtrafikstaxa finns nu exempel på att svenskar som åker utomlands får betala stora summor på sina svenska abonnemang när de surfar med mobilen eller datorn.

Operatörerna ger alltså inte konsumenterna lägre mobiltelefonkostnader som är möjligt. Operatörerna ökar i stället sin vinst på konsumenternas bekostnad.

Avser statsrådet att verka för att de lägre mobil- och Internetkostnaderna ska komma konsumenterna till del?