den 20 maj

Interpellation

2010/11:420 Fas 3

av Eva-Lena Jansson (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Trots upprepad kritik mot regeringens passiva arbetsmarknadspolitik så sker inga påfallande kursändringar. Just nu befinner sig Sverige i en märklig situation. Gruppen långtidsarbetslösa fortsätter att öka samtidigt som många företag har svårt att kunna rekrytera personal.

Det tydligaste exemplet på en passiv arbetsmarknadspolitiken är jobb- och utvecklingsgarantins fas 3. I flera lokala tidningar visar man hur många deltagare är hänvisade till meningslös verksamhet utan att komma ett steg närmare arbetsmarknaden. På SVT-programmet Uppdrag gransknings hemsida kan man ta del av hur företag gör stora ekonomiska vinster på fas 3-verksamhet.

Min fråga till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström är följande:

Avser arbetsmarknadsministern att verka för att fas 3 avskaffas?