den 20 maj

Interpellation

2010/11:419 Olyckor och bristande säkerhet på arbetsplatser

av Eva-Lena Jansson (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Flera olycksfall med dödlig utgång på byggarbetsplatser har skett under det senaste året. Tidspress och underentreprenörer med anställda som jobbar extrem mycket övertid bidrar till att riskerna ökar på jobbet. Dessutom sker alldeles för lite kontroller och stödet till skyddsombuden från Arbetsmiljöverket har minskat. Regeringens besparingar på Arbetsmiljöverket innebär att man i dag inte har möjlighet att åka ut och göra inspektioner i den omfattning som behövs trots anmälan från både skyddsombud och allmänhet.

Min fråga till arbetsmarknadsministern är följande:

Avser arbetsmarknadsministern att vidta åtgärder för att Arbetsmiljöverkets inspektionsverksamhet ska kunna förstärkas?