den 5 november

Interpellation

2010/11:41 Konkreta åtgärder mot det fortsatta systemet med bonusutbetalningar

av Sven-Erik Österberg (S)

till statsrådet Peter Norman (M)

Den borgerliga regeringen har haft hög svansföring i bonusfrågan. Finansminister Anders Borg, M, och tidigare finansmarknadsminister Mats Odell, KD, har hårt kritiserat systemet med bonusutbetalningar och yrkat på ett strängare regelverk. Emellertid ser vi nu hur utbetalningar av bonusar till höga chefer och toppchefer tagit ny fart.

Enbart Nordea har under årets första månader reserverat knappt 2 miljarder kronor för bonusar i år. Tillsammans har de svenska storbankerna uppskattningsvis avsatt nära 4 miljarder kronor i bonusar för årets första tre kvartal.

Nyligen kom också uppgifter om att Vattenfall fortsätter att tillåta bonusutbetalningar till chefer i sina dotterbolag, vilket torde ske i strid med det så kallade ”bonusstopp” som regeringen införde i fjol.

Jag vill fråga statsrådet:

Vilka konkreta åtgärder tänker statsrådet vidta för att stävja det fortsatta systemet med bonusutbetalningar?