den 19 maj

Interpellation

2010/11:406 Jobben i Norrsundet

av Raimo Pärssinen (S)

till närings- och energiminister Maud Olofsson (C)

Sedan Maud Olofsson tillrädde som ansvarig för näringspolitiken i Sverige har vi sett en negativ utveckling av industrijobben i Gävleborg.

Först lade Stora Enso ned massatillverkningen i Norrsundet, vilket innebar förlust av många arbetstillfällen och arbetslöshet för pappersarbetarna. Sedan meddelade Ericsson sin avveckling av fabriken i Gävle då drygt 1 100 förlorade sina jobb. Nu har Stora Enso meddelat att sågverket i Norrsundet ska avvecklas under året med den konsekvensen att minst 110 anställda får gå.

Sammantaget är det många arbetstillfällen som försvunnit under kort tid inom en begränsad geografisk yta. Man kan tillägga att även Arizona Chemicals fabrik lite längre norrut efter kusten har blivit negativt behandlat av Näringsdepartementet i diskussionerna om definitioner av deras råvara, råtalloljan.

Under alla de ovan beskrivna händelserna har näringsministern till synes varit passiv.

Mina frågor till närings- och energiministern blir:

Vad har närings- och energiministern gjort för att främja jobben i Gävleborg?

Vad avser närings- och energiministern att göra för att utveckla industrijobben i Gävleborg?