den 19 maj

Interpellation

2010/11:400 Långsiktigt statligt ansvar för sommarjobb för skolungdomar

av Esabelle Dingizian (MP)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

I dagarna får alla ungdomar, i åldern 16–18 år, som sökt kommunala sommarjobb besked om huruvida de fått ett sommarjobb eller inte. Dess värre vet vi redan att många kommer att bli besvikna. I stora kommuner som Stockholm och Västerås är det bara cirka hälften av de sökande som kommer att få sommarjobb, enligt dessa kommuners hemsidor.

Regeringen har sedan maktskiftet 2006 med bestämdhet hävdat att arbetsmarknadspolitik är en statlig angelägenhet. Med den inställningen är det motsägelsefullt att inte ta ett visst långsiktigt ansvar för sommarjobben för skolungdomar.

För 2010 anslog regeringen 100 miljoner kronor till sommarjobb för skolungdomar. Dessa pengar resulterade i ca 25 000 sommarjobb. Regeringen förklarade då att kommunerna borde prioritera ungdomar som har svårt att på egen hand skaffa sommarjobb, till exempel ungdomar med funktionsnedsättning, nyanlända invandrare och ungdomar som av sociala skäl behöver sysselsättning.

Anledningen till att regeringen anslog extra medel var att den ekonomiska krisen försvårade situationen för ungdomar på arbetsmarknaden, att sommarjobben ger träning inför det kommande arbetslivet samt att sommarjobben ger möjlighet till referenser och nya kontakter.

Att Sverige har en hög ungdomsarbetslöshet är väl känt. Men dess värre finns det inget som tyder på något starkt samband mellan lågkonjunktur och hög ungdomsarbetslöshet. Det är snarare så att det helt enkelt är många unga som av olika anledningar inte får något fotfäste i arbetslivet. Mot den bakgrunden är det enligt min mening olyckligt att regeringen inte fortsätter med stödet till sommarjobb för skolungdomar.

Sommarjobb för ungdomar ger fler positiva effekter än att det handlar om några veckors avlönat arbete på sommarlovet. Kontakt med arbetsmarknaden och tidiga erfarenheter av arbetslivet är också en investering för framtiden. En studie gjord av TCO visar att feriearbete verkar ge en ”inträdesbiljett” till att få arbeta mer samt en högre framtida inkomst för dem som får heltidsjobb

För mig och Miljöpartiet är det viktigt att det görs tidiga insatser för att främja ungas möjligheter och förutsättningar för att kunna få ett arbete. Det handlar om den viktiga arbetslivserfarenheten men kanske ändå mer om att ungdomar växer som individer när de får ta det ansvar som ett jobb innebär. För många innebär också sommarjobbet att sommarlovet får ett stort mervärde. Sommarjobben kan även underlätta för val av studieinriktning.

Mot bakgrund av det ovan anförda vill jag fråga arbetsmarknadsministern:

Avser arbetsmarknadsministern att ta initiativ till att i samverkan med kommunerna ta ett långsiktigt ansvar för att ge alla skolungdomar möjlighet till ett sommarjobb i kommunen, lokala näringslivet eller inom den ideella sektorn?

Avser arbetsmarknadsministern att verka för att skapa bästa förutsättningar för ungas etablering på arbetsmarknaden, till exempel genom möjlighet till sommarjobb?