den 4 november

Interpellation

2010/11:40 Bristande granskning av jobbcoacher

av Sven-Erik Österberg (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Regeringens system med jobbcoacher har hittills kostat 2 miljarder kronor och väntas kosta ytterligare 1 miljard kronor nästa år. Totalt anlitar Arbetsförmedlingen över 800 företag för så kallad rådgivning till arbetslösa. Men om de verkligen är till någon hjälp är det ingen som vet, systemet granskas inte.

Bristen på granskning har bland annat kritiserats av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen. IAF är särskilt kritiskt till hur privata aktörer sköter kontrollen av arbetslösa med a-kassa. Ansvaret är Arbetsförmedlingens konstaterar IAF, men Arbetsförmedlingen bedriver ingen sådan granskning. Enligt uppgift förekommer ingen kvalitetsgranskning alls av de jobbcoachföretag som anlitas – och det går inte heller att avgöra vilka som gör bra ifrån sig och vilka som fungerar dåligt.

Jag vill fråga arbetsmarknadsministern:

Vilka åtgärder kommer ministern att vidta med anledning av kritiken mot att jobbcoacherna inte granskas?