den 8 oktober

Interpellation

2010/11:4 Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring

av Patrik Björck (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Under den förra mandatperioden genomförde regeringen en mängd försämringar i arbetslöshetsförsäkringen. Den blev dyrare och sämre vilket resulterade i att cirka en halv miljon människor lämnade försäkringen. Den dåvarande arbetsmarknadsministern, Sven Otto Littorin, lät utreda en obligatorisk försäkring men det förslaget förkastades. Nu råder stor osäkerhet om vad regeringen egentligen avser att göra med arbetslöshetsförsäkringen. Olika och motstridande uppgifter kommer från olika företrädare i regeringen. Denna osäkerhet om framtiden för en så viktig del av arbetsmarknadspolitiken är inte rimlig.

Vad avser arbetsmarknadsministern att vidta för åtgärder för att minska osäkerheten?

Kommer arbetsmarknadsministern att verka för införandet av en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring?