den 13 maj

Interpellation

2010/11:384 Fungerande telefoni i glesbygd

av Marie Nordén (S)

till statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

Telia Sonera har startat avskaffandet av fast telefoni i de områden som ej betraktas som lönsamma. Det hela motiveras med att gammal teknik ska ersättas med ny. I samband med detta hänvisas till att alla enligt lagen om elektronisk kommunikation har rätt till hemtelefoni till ett överkomligt pris.

Nu visar det sig dock att Telia Sonera säger upp telefonabonnemang utan att fungerande alternativ erbjuds. Självfallet är detta inte acceptabelt. Redan nu har Telia Sonera erbjudit icke fungerande alternativ i samband med uppsägningar. Och man har till exempel inte kunnat erbjuda ett fungerande alternativ för trygghetslarm som i dagsläget kräver fast telefoni.

I situationer som dessa hänvisas det till PTS, Post- och telestyrelsens, ansvar för att det finns fungerande lösningar. PTS har dock pekat på risken att vissa kundgrupper inte erbjuds anslutning till ett överkomligt pris om det inte finns en särskilt uttalad förpliktelse. Det är också en bedömning som delats av Konsumentverket.

Min fråga till statsrådet är:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta med anledning av att teleabonnenter i framför allt landsbygd inte erbjuds fullgoda och fungerande alternativ till fast telefoni då Telia Sonera avskaffar fast telefoni i ej lönsamma områden?