den 12 maj

Interpellation

2010/11:369 Kvinnors situation på arbetsmarknaden

av Patrik Björck (S)

till statsrådet Nyamko Sabuni (FP)

Kvinnor arbetar deltid i större utsträckning än män. Kvinnor har lägre lön än män. Kvinnor diskrimineras över hela arbetsmarknaden oavsett om det gäller karriärmöjligheter eller anställningsvillkor. Detta skapar en livslång ojämlikhet i samhället som varar upp i pensionärstillvaron där kvinnor får lägre pension än män.

Vilka initiativ avser statsrådet att ta för att förbättra kvinnors situation på arbetsmarknaden?