den 12 maj

Interpellation

2010/11:368 Sjukförsäkringen

av Eva-Lena Jansson (S)

till statsrådet Ulf Kristersson (M)

Regeringens hantering av sjukförsäkringen har inneburit att svårt sjuka personer utförsäkras från försäkringen. Flera fackförbund vittnar om hur sjuka tvingas säga upp sig från sitt jobb för att man inte klarar av att jobba heltid. Regeringens politik har inneburit att medborgarnas tilltro till sjukförsäkringen har underminerats. Många oroas över hur deras anhöriga, som är sjuka, kommer att drabbas vid en längre tids sjukdom.

Trots upprepade löften, både under valrörelsen och under hösten 2010, att man skulle återkomma ”skyndsamt” alternativt ”under våren” till riksdagen med förslag på förändring av sjukförsäkringen har regeringen inte agerat. Först den 4 maj presenterade regeringen en promemoria, Översyn av sjukförsäkringen, som nu är ute på remiss där sista svarsdag är den 1 juli 2011. Den tid som angetts i medierna för när en eventuell förändring kan träda i kraft är den 1 januari 2012. Detta innebär att svårt sjuka personer också fortsättningsvis kommer att bli utförsäkrade.

Min fråga till statsrådet Ulf Kristersson är följande:

Avser statsrådet att vidta snabba åtgärder, exempelvis moratorium mot utförsäkringar, i avvaktan på konkreta förändringsförslag avseende sjukförsäkringen?