den 11 maj

Interpellation

2010/11:364 Bevakning av Norrlandskusten

av Eva Sonidsson (S)

till försvarsminister Sten Tolgfors (M)

Sveriges har en lång kuststräcka och har tradition av att vara en sjönation. Hela Sverige ska leva och samhället måste fungera även utanför storstadsregionerna. Därför är det för mig en gåta att regeringen nu stillatigande ser på när Kustbevakningen i Härnösand är nedläggningshotad.

Därför är min fråga till försvarsministern:

Hur avser försvarsministern att agera för att bevara Kustbevakningen i Härnösand?