den 11 maj

Interpellation

2010/11:362 Småföretagens behov av yrkesutbildad arbetskraft

av Hans Ekström (S)

till närings- och energiminister Maud Olofsson (C)

Sverige har i dag en väldigt hög arbetslöshet. Samtidigt behöver näringslivet arbetskraft och får inte tag i den. Regeringen har nedprioriterat riktiga utbildningar till förmån för kosmetiska åtgärder vilket lett till brist på kompetent arbetskraft. I vårens småföretagarbarometer visas på ett stort underskott på yrkesutbildade. Denna situation leder till att företagen inte kan ta större order samtidigt som arbetslösheten inte minskar.

Jag vill därför fråga närings- och energiministern vilka åtgärder hon avser att vidta för att småföretagen ska kunna anställa yrkesutbildad arbetskraft.