den 11 maj

Interpellation

2010/11:361 Bevarandet av den unika konstsamlingen på Biby

av Hans Ekström (S)

till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Regeringen har beslutat att inte lösa in den unika samlingen av 1700-talskonst från Konstantinopel som finns på Biby. Samlingen anses av bland andra Riksantikvarieämbetet och Riksarkivet ha stort kulturhistoriskt värde och bör bevaras.

Jag vill därför fråga kultur- och idrottsministern vilka motiv som ligger bakom hennes och regeringens beslut, vilket kan leda till att en så viktig del av kulturarvet kanske får lämna landet.