den 4 november

Interpellation

2010/11:36 Flyget och utsläppshandeln

av Anders Ygeman (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Sju EU-länder har ännu inte gjort de nödvändiga förändringar i den nationella lagstiftningen som krävs för att integrera flyget i EU:s handel med utsläppsrätter, detta trots att medlemsstaterna skulle ha nationell lagstiftning på plats senast den 2 februari i år. De länder som inte lagstiftat är Frankrike, Slovakien, Cypern, Estland, Ungern, Grekland och Polen.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att svensk flygindustri inte ska hamna i en ofördelaktig situation gentemot konkurrerande bolag hemmahörande i de länder som ännu inte gjort de nödvändiga förändringarna i lagstiftningen?

Vilka åtgärder avser statsrådet att verka för att EU ska vidta mot de länder som släpar efter med implementeringen av lagstiftningen?