den 6 maj

Interpellation

2010/11:348 Tjänstesektorn som Sveriges framtid

av Börje Vestlund (S)

till närings- och energiminister Maud Olofsson (C)

När vi politiker beskriver utvecklingen i svensk näringspolitik är vi alla överens om att det är i tjänstesektorn som de framtida jobben kommer att finnas. Även om Sverige är och förblir en industrination så är det ändå tjänstesektorn som kommer att vara många svenskars arbetsgivare i framtiden. På samma sätt kommer de flesta företagare att vara aktiva i framför allt tjänstesektorn. Regeringen har bedrivit en minst sagt underlig politik för att stimulera tjänstesektorn. Det har varit något skatteavdrag hit, någon mindre avreglering dit och så lite momsavdrag för en enskild del av tjänstesektorn. Någon bred syn hur man från statligt håll kan utveckla hela tjänstesektorn har jag svårt se. Det behövs en sammanhållen politik för hela den privata tjänstesektorn, där hela tjänstesektorns behov vägs in. Det kan vara regelverk, det kan vara skattefrågor, det kan vara finanspolitiska frågor, det kan vara företagsfrämjande åtgärder, det kan vara forskning, det kan vara utbildning, det kan vara regelverk vad gäller plan- och byggfrågor, det kan vara att anpassa välfärdssystemet så att det bättre står i överensstämmelse med den tjänstesektorns villkor. Detta är verklig politik för att skapa en tjänstesektor som ger tillväxt och jobb, inte bara kortsiktigt utan även på lång sikt. Det är inte den politik som ger några skattekronor här, någon mindre avreglering där eller någon mindre åtgärd som gynnar en mycket liten del av tjänstesektorn.

Jag vill därför fråga näringsministern:

Vilka åtgärder är näringsministern beredd att vidta för att utveckla hela den privata tjänstesektorn?