den 27 april

Interpellation

2010/11:335 Utvärdering av pensionssystemet

av Wiwi-Anne Johansson (V)

till statsrådet Ulf Kristersson (M)

”Våra medlemmar litar inte på pensionssystemet” – så sade LO:s ordförande när man presenterade en rapport om pensionssystemet den 15 februari 2011. Bakgrunden är att det som förespeglades när det nya systemet sjösattes inte stämmer med dagens verklighet. Den underfinansierade inkomstpensionen ger nu för en industriarbetare 54 procent av slutlön mot utlovade 62 procent. LO är och var också motståndare till det osäkra PPM-systemet, ett system som enbart gläder fondförvaltare. Det är dyrt och dåligt för pensionärerna.

Nu har ytterligare en rapport kommit från de fem rikstäckande pensionärsorganisationerna. De har nu dragit samma slutsats som LO när det gäller PPM, dyrt och dåligt för pensionärerna, det bör avskaffas. Enligt pensionärsorganisationerna bör AP-fonden stärkas och PPM-avgiften överföras till inkomstpensionen. Då kan också den automatiska balanseringen avskaffas. Den brukar även kallas för bromen eller backen, eftersom pensionerna backar i värde.

Det är viktigt att underfinansieringen av inkomstpensionssystemet åtgärdas så att vi får ett system som för pensionärerna blir stabilt och tryggt. Effekten av backen kommer annars i princip nästan alltid att märkas. Skillnaden mot löntagarna blir stora vilket medför spänningar mellan generationerna. Solidaritet mellan generationerna bör vara en utgångspunkt för ett stabilt pensionssystem. Pensionerna ska starkare knytas till köpkraften för löntagare – inte utvecklingen på aktiebörsen. Det må vara bekvämt för den politiska makten att ha ett automatiskt system, men pensionssystemet kan inte ha detta som främsta utgångspunkt.

Samarbetet mellan de fem partierna bakom dagens pensionssystem innebär att man ska ”värna” det nya systemet. Tyvärr har det tolkats som att man ska avfärda varje form av kritisk granskning och utvärdering. Verkligheten tränger sig dock på, det underfinansierade inkomstpensionssystemet ger inte vad som utlovats.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet om han är beredd att ta initiativ till en bred utvärdering av pensionssystemet där bland annat pensionsorganisationernas och LO:s kunskap och rapporter tas till vara.