den 15 april

Interpellation

2010/11:323 Missmatchning på den svenska arbetsmarknaden

av Jasenko Omanovic (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Den svenska ekonomin befinner sig just nu i ett mycket gynnsamt läge. Tillväxten är hög och det råder stor efterfrågan på arbetskraft, vilket skapar mycket goda förutsättningar för att öka sysselsättningen.

Men trots att det finns 400 000 arbetsföra människor utan arbete har många företag svårt att hitta arbetskraft. Det är ett stort hinder för den fortsatta tillväxten i ekonomin.

Ett problem är att 30 procent av dessa 400 000 arbetsföra individer saknar gymnasieutbildning.

Missmatchningen är det största orosmolnet som svävar över den svenska arbetsmarknaden.

Vilka åtgärder avser arbetsmarknadsministern att vidta för att minska missmatchningen och öka arbetskraftsutbudet i hela landet för att kunna möta det ökade arbetskraftsbehovet?