den 8 april

Interpellation

2010/11:316 Märkning av ritualslaktat kött

av William Petzäll (SD)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

I övriga EU är det, till skillnad från i Sverige, lagligt att utföra ritualslakt utan föregående bedövning. Uppgifter har dock gjort gällande att ett stort antal länder i Europa distribuerar ritualslaktat kött till Sverige som sedan säljs utan märkning, och branschens företrädare har varnat för att detta importkött i betydande omfattning letat sig in i svenska butiker och i matsalar.

Religiös slakt, som exempelvis halalslakt, innebär att nerver, artärer, mat- och luftstrupe skärs av, samtidigt som djuret är vid medvetande flera minuter. Kniven når inte två stora artärer bakom halskotpelaren som fortsätter att pumpa upp blod i djurets hjärna. Detta innebär givetvis en långsam och mycket plågsam död för djuret. Det har från flera EU-länder rapporterats om att veterinärer alltmer sällan får delta vid slakten och när tempot ökar i slakterierna hinner djuren i värsta fall inte dö innan de släpps lösa. Följden blir att djuren matas vidare längs det löpande bandet eller helt enkelt vinglar runt på golvet i sin dödskamp.

Att import av ritualslaktat kött säljs utan någon märkning innebär att svenska konsumenter inte får kännedom om slaktmetoden och därmed inte har någon möjlighet att ta ställning till denna enligt mig mycket grymma och plågsamma slaktmetod.

Vår uppfattning är att Sverige har ett i grunden bra djurskydd men att det behöver ses över och förbättras på flera punkter för att undvika och motarbeta att djur utsätts för onödigt lidande. Den långsiktiga ambitionen måste därför bland annat vara ett importförbud av allt ritualslaktat kött.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor:

Avser landsbygdsministern att se till att svenska köttkonsumenter får veta om djuret har utsatts för plågsam ritualslakt?

Om ja på föregående fråga, på vilket sätt arbetar landsbygdsministern för att få till stånd regler kring sådan märkning?