den 7 april

Interpellation

2010/11:315 Flygledartjänsterna

av Leif Pettersson (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Infrastrukturminster Catharina Elmsäter-Svärd har skriftligt svarat på min fråga om det finns några begränsningar när flygtrafikledartornen privatiseras. Ministern svarade att de enda begränsningar som finns är att de företag som konkurrerar om tjänsterna uppfyller certifieringskraven.

Det ställer en rad nya frågor som kräver debatt och svar. Jag vill ha statsrådets svar på följande frågor:

Ser statsrådet inte några problem ur säkerhetssynpunkt med att det inte finns några begränsningar eller avser statsrådet att ta något initiativ i sammanhanget?

Är det statsrådets ställningstagande att alla företag som uppfyller certifieringskraven är lämpliga att utföra dessa tjänster?