den 7 april

Interpellation

2010/11:312 Konkreta åtgärder mot utbetalningar av bonusar till chefer i statliga bolag

av Sven-Erik Österberg (S)

till statsrådet Peter Norman (M)

Elpriserna har stigit med 12 procent för en genomsnittlig villaägare under de senaste tre åren. Samtidigt har Vattenfall betalat ut miljoner (90 miljoner kronor) kronor i fallskärmar till sina tyska chefer.

Det har också visat sig att ytterligare chefer har fått miljonkantade avtal trots att de inte längre jobbar för Vattenfall.

Regeringen har vid flera tillfällen sagt sig vilja sätta stopp för bonusprogram inom statligt ägda bolag. På DN Debatt för några år sedan skrev flera borgerliga statsråd en artikel under rubriken ”Vi stoppar chefsbonusar i statens alla företag”. I artikeln slogs fast att ”det ska ställas särskilt höga krav på statligt ägda bolag. Bolagen ska vara förebilder, avsett om de verkar på en kommersiell marknad eller i samhällsnyttiga uppdrag.

Under 2009 tog regeringen fram riktlinjer om ersättningarna i företag som staten äger.

Jag vill ställa följande fråga:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att stävja att bonusar och avgångsvederlag på miljonbelopp utbetalas till chefer i statliga bolag?