den 6 april

Interpellation

2010/11:310 Tidpunkt för åtgärdsplan mot tågkaos

av Hans Ekström (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Jag har i en skriftlig fråga om vinterns tågkaos fått till svar att regeringen gett Trafikverket i uppdrag att återkomma med en slutrapport den 29 februari 2012 om vilka åtgärder som kan vidtas.

Min fråga till statsrådet är om statsrådet avser att vidta några åtgärder för att påskynda Trafikverkets utredning.