den 6 april

Interpellation

2010/11:309 Brist på arbetskraft som flaskhals för tillväxt

av Peter Persson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Återhämtningen i den svenska ekonomin är stark. Finansdepartementets prognos i mars för tillväxten är 4,8 procent för 2011. Det beror på starkare efterfrågan både i Sverige och i omvärlden.

I prognosen varnar statsrådet själv för risker med överhettning och så kallade flaskhalsar i ekonomin. Brist på utbildad arbetskraft utgör kanske det främsta hotet mot tillväxten.

Arbetsförmedlingen konstaterade i januari att inom de områden där det kommer att råda brist på arbetskraft krävs ofta både utbildning och erfarenhet. Men mycket talar för att arbetsgivare kommer att tvingas sänka rekryteringskraven. Arbetsförmedlingen pekade på ökade svårigheter för arbetsgivare att hitta programmerare, systemerare, civilingenjörer och högskoleingenjörer med olika inriktningar och även arbetskraft inom flera av byggnadsyrkena liksom lastbilsförare.

Vid statsministerns frågestund den 17 mars uppstod föga klarhet kring regeringens åtgärder för att lösa flaskhalsproblemet kring utbildad arbetskraft. Skattesänkningar ger oss bara mindre resurser till framtidsinvesteringar i till exempel utbildning. I dagarna har det konstaterats att färre har sökt till de praktiska gymnasielinjerna eftersom dessa genom regeringens utbildningspolitik inte längre ska ge behörighet till högskolestudier. Risken för flaskhalsar och arbetskraftsbrist ökar genom en mindre flexibel utbildningspolitik.

Genom vilka åtgärder avser finansministern att förhindra att brist på utbildad arbetskraft bromsar ned den ekonomiska tillväxten?