den 1 april

Interpellation

2010/11:303 Iterprojektet

av Jonas Sjöstedt (V)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

Fusionsforskningsprojektet Iter lanserades 1985 men först 2006 enades de sju deltagarna – Europeiska unionen, Indien, Japan, Kina, Ryssland, Sydkorea och USA – om finansiering och projektet sjösattes. EU bekostar 45 procent av kostnaderna medan resterande deltagare vardera står för 9 procent. Precis som det brukar vara när det gäller så kallade megaprojekt dras det med förseningar samtidigt som kostnaderna skjuter i höjden. Bedömare menar att notan mycket väl kan hamna på 15 miljarder euro, varav EU alltså finansierar drygt hälften, mot de ursprungliga 5 miljarder det budgeterats för.

Kritik har framförts av bland annat WWF, som påpekar det orimliga i tidsramen – om projektet verkligen lyckas kommer det att dröja många årtionden innan el kan produceras. Energisäkerhetsfrågan och inte minst den nödvändiga omställningen till miljövänliga alternativ måste ske redan nu.

Jag skulle vilja veta hur mycket som Sverige har bidragit med till Iterprojektet hittills.

Med anledning av vad som anförts ovan vill jag fråga utbildningsministern följande:

1. Kommer utbildningsministern att driva en linje där man motsätter sig ytterligare finansiering till Iter?

2. Hur länge är utbildningsministern och den svenska regeringen beredd att stödja Iterprojektet om inte konkreta framsteg kan påvisas?