den 3 november

Interpellation

2010/11:30 Försvarets vinterförmåga

av Sven-Erik Bucht (S)

till försvarsminister Sten Tolgfors (M)

Enligt försvarsbeslutet 2004 skulle minst en utbildningsplattform vara lokaliserad till I 19 i Boden. Motiveringen var att försvaret på det sättet kan bibehålla och utveckla försvarets vinterförmåga. Förutsättningarna till utbildning och samövning för ingenjörskompani bedömdes som ypperliga med de vinterförhållanden och det klimat som råder i Boden och de resurser och utbildningsverksamhet som finns inom I 19 i Boden.

De goda förutsättningarna för vinterverksamhet har även verifierats av utländska försvarsmakters intresse att förlägga samövningar och testverksamhet i Norrbotten.

Med förvåning har det nu kommit till min kännedom att försvarsledningen avser att förflytta ingenjörskompanierna till Ing 2 i Eksjö och Småland.

Mina frågor till försvarsministern är:

Hur avser försvarsministern att stärka vårt försvars vinterförmåga?

Ser försvarsministern risker med att förflytta ingenjörskompaniet från Norrbotten vad avser vår försvarsförmåga i vintermiljö?

Avser försvarsministern i så fall att vidta några åtgärder i frågan?