den 22 mars

Interpellation

2010/11:294 Vägval mellan investering eller privatkonsumtion

av Monica Green (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Det är glädjande att det går bra för Sverige. De robusta ekonomiska regler som vi satte upp efter den förra krisen visade sig hålla bra. Nu är tillväxten god, och arbetslösheten kan komma ned till 2006 års siffror inom ett par år. När finansutskottet genomförde en utfrågning av riksbankschefen framkom det tydligt att det finns olika vägval framöver om hur reformutrymmet ska användas. Ska den privata konsumtionen ökas på ytterligare genom skattesänkningar eller ska gemensamma investeringar stärka Sverige inför framtiden?

Investering i utbildning, kompetens och omskolning för att förhindra matchningsproblem och flaskhalsar kan vara ett utmärkt sätt att stärka Sveriges konkurrenskraft.

Vad avser finansministern att göra för att säkerställa att Sveriges ekonomi blir stark i framtiden?