den 22 mars

Interpellation

2010/11:293 Ungas arbetsvillkor

av Monica Green (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Inom såväl handeln som hotell- och restaurangbranschen uppmärksammas allt fler orimliga arbetsvillkor. Det handlar om ungdomar som tvingas jobba gratis, om ungdomar som uppmanas ta rast utan lön när det inte kommer kunder, ungdomar som sägs upp utan skäl och så vidare. Det försämrar imagen även för seriösa företagare, så arbetsgivare borde vara angelägna om att se till att unga som just börjar sitt yrkesverksamma liv blir väl och värdigt bemötta.

Det medvetna, systematiska utnyttjandet som sker av unga i dag är inte acceptabelt. De arbetsgivare som utnyttjar att unga inte vet vilka rättigheter de har och hotar med uppsägning om någon protesterar borde inte få fortsätta sin verksamhet.

Handeln och hotell- och restaurangbranschen är branscher i vilka många ungdomar har sitt första jobb. Dessa branscher präglas av en stor andel visstidsanställningar och osäkra anställningsvillkor.

Den borgerliga regeringen driver på i riktning att skapa en ännu mer otrygg arbetsmarknad och lägre löner för unga.

Vad avser arbetsmarknadsministern att göra för att förbättra arbetsvillkoren för unga?

Vad avser arbetsmarknadsministern att göra för att unga och arbetsgivare ska lära sig mer om kollektivavtal, rättigheter och skyldigheter på arbetsmarknaden?