den 22 mars

Interpellation

2010/11:291 Övergångsregler för lärarlegitimation

av Jabar Amin (MP)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

Onsdagen den 2 mars fattade riksdagen beslut om att införa en lärarlegitimation. Det ska nu som huvudregel krävas legitimation som lärare respektive förskollärare för att få anställas i skolväsendet utan tidsbegränsning.

Kravet på att inneha legitimation ska tillämpas från och med den 1 juli 2012. När det gäller lärare eller förskollärare som saknar legitimation, men som innehar en fast anställning i dag, får de dispens, dock längst till utgången av juni 2015. Sedan gäller utan undantag att det krävs både examen och legitimation.

Inför riksdagens beslut om lärarlegitimation uppmärksammades det att det finns lärare som i dag har fast anställning och är verksamma i skolväsendet som saknar fullständig utbildning för examen och därmed inte kan ansöka om legitimation. I SVT kunde vi bland annat höra om gymnasieläraren Torbjörn Johansson som menade att han nu kommer att vara tvungen att läsa på halvfart under hela 1,5 år för att kunna få sin lärarexamen och därmed få en legitimation, trots att han saknar endast ett fåtal poäng. Torbjörn Johansson är inte ensam. Enligt en granskning som Dagens Nyheter gjort visar det sig att hela 11 procent av alla lärarstuderande inte har hämtat ut sitt examensbevis trots att de fullföljt sin utbildning. Siffrorna kommer från Högskoleverkets statistik från år 2002 och framåt.

I den nya lagen som antogs av riksdagen den 2 mars finns inga särskilda övergångsbestämmelser för denna grupp lärare. För att få ut en ny examen måste de läsa in ytterligare 60 högskolepoäng.

I ett nytt inslag i Aktuellt, samma dag som riksdagen fattade beslutet om lärarlegitimation, hävdade utbildningsministern att det pågår ett arbete inom utbildningsdepartementet med att ta fram särskilda övergångsregler för de lärare som bara saknar ett fåtal poäng till sin examen.

Att departementet arbetade med särskilda övergångsregler för den här gruppen lärare var ingenting som aviserats av utbildningsministern tidigare, varken i samband med beredningen av ärendet i utbildningsutskottet eller i den debatt som föranledde beslutet i riksdagen.

Särskilda övergångsregler för de lärare som har lång erfarenhet av undervisning och stort engagemang för skolan, men som endast saknar några poäng till examen är väldigt välkommet, framför allt för de många lärare som ingår i denna grupp. Skolväsendet har inte råd att tappa kompetenta lärare.

Eftersom det är angeläget att övergångsregler för den här gruppen lärare kommer fram och blir beslutade om vill jag ställa tre frågor till utbildningsministern angående det pågående arbetet med övergångsregler.

Min första fråga till utbildningsministern är vilka grupper av lärare som han avser ska beröras i det arbete med särskilda övergångsregler som nu tas fram på utbildningsdepartementet.

Min andra fråga till utbildningsministern är huruvida ministern har tagit något initiativ till att ta reda på hur många lärare dessa övergångsregler kommer att beröra.

Min tredje fråga till utbildningsministern är när han avser att presentera de övergångsregler som nu arbetas fram på utbildningsdepartementet gällande införandet av lärarlegitimation.