den 18 mars

Interpellation

2010/11:284 Unga människors möjlighet till egen försörjning

av Ann-Christin Ahlberg (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Ungdomsarbetslösheten är fortfarande väldigt hög i Sverige. Även om vi ser en förstärkning på arbetsmarknaden och att ungdomar är den grupp som snabbast brukar få jobb är det fortfarande väldigt svårt för många unga människor att kunna starta sitt eget vuxenliv.

En av orsakerna är att den svenska arbetsmarknadens villkor har förändrats speciellt för unga människor med otrygga anställningar, så som anställningar med låga löner på ett par timmar eller dagar vid behov och ofta med kort varsel från arbetsgivaren.

Det innebär att många unga tvingas att bo kvar hemma hos sina föräldrar, och därmed tvingas många också att vänta på att kunna bilda familj för att man inte har möjlighet till egen försörjning.

Vad avser arbetsmarknadsministern att göra för att unga människor ska kunna få möjlighet till bra arbetsvillkor som ger möjlighet till egen försörjning?