den 9 mars

Interpellation

2010/11:265 Skillnader mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden

av Monica Green (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

I januari var det 229 000 fler män än kvinnor som hade ett jobb. Så stort har inte gapet varit på 20 år. Och som det ser ut kommer männens arbetsmarknad att förbättras ytterligare. Arbetsmarknaden är fortfarande uppdelad efter kön. I vården är 83 procent kvinnor. Inom industrin är 77 procent män.

Under krisen försvann 100 000 jobb på ett år mellan 2008 och 2009. För männens del vände det under sista kvartalet 2009. För kvinnorna kom vändpunkten under första kvartalet 2010. Industrin har återhämtat sig efter krisen och byggsektorn växer. Den privata tjänstesektorn, en annan mansdominerad bransch, går också bra.

Samtidigt är det stopp i den offentliga sektorn. 33 000 jobb har försvunnit från den skattfinansierade vården och omsorgen – både från kommuner, landsting och från privat vård och omsorgsgivare har det försvunnit. Det är en förklaring till att det inte blir särskilt många nya jobb i kvinnodominerade branscher.

Dessutom är det fortfarande stor skillnad mellan mäns och kvinnors löner. Det är en rådande norm i samhället att männens löner är högre än kvinnors trots att de jobbar lika mycket, lyfter lika mycket, stressar lika mycket eller kanske till och med mer än sina manliga kollegor. Det är oförklarliga löneskillnader som inte kan accepteras.

Vad avser arbetsmarknadsministern att göra för att komma till rätta med den höga arbetslösheten bland kvinnor?

Vad avser arbetsmarknadsministern att göra för att komma till rätta med bristande jämställdhet i arbetslivet?

Vad avser arbetsmarknadsministern att göra för att bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden?