den 4 mars

Interpellation

2010/11:259 Barn i sekundärboende

av Amineh Kakabaveh (V)

till statsrådet Stefan Attefall (KD)

”4 000 barn på den sekundära bostadsmarknaden.

Vi frågar också kommunerna om det finns barnfamiljer på den sekundära bostadsmarknaden. En stor del av kommunerna saknar uppgift om detta. I de 74 kommuner som kan svara, finns det sammanlagt mer än 2 600 barnfamiljer med totalt ungefär 4 000 barn. Men mörkertalet är alltså stort” (BME 2010).

De flesta kommunerna saknar uppgift om hur många barnfamiljer som återfinns på den sekundära bostadsmarknaden. Detta visar Boverkets bostadsmarknadsenkät.

Den sekundära bostadsmarknaden är en viktig indikator över det svenska klassamhället. Otryggheten för barnen och deras föräldrar i boendet är ingen bra start i livet. Regeringen vill dock öka omfånget i den sekundära bostadsmarknaden liksom man är positiv till utökningen av otrygga visstidsanställningar. Olika former av bidrag och avdrag ska påskynda denna utveckling.

Enligt Vänsterpartiet är det viktigt att veta mer om barns bostads- och uppväxtvillkor. Ansvaret för bostadspolitiken är delat mellan kommun och stat. Staten kan inte helt överskjuta ansvaret till kommunerna. För att riksdag och regering ska kunna ges bättre förutsättningar till beslutsfattande behövs ökad kunskap.

Jag vill fråga:

Är statsrådet beredd att ta initiativ till att det tas fram ökad kunskap om barnfamiljers boende på den sekundära bostadsmarknaden?