den 1 november

Interpellation

2010/11:25 Den digitala klyftan

av Monica Green (S)

till statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

I takt med att de rika blir rikare och de fattiga fattigare finns det risk att även den digitala klyftan ökar när vi närmar oss det så kallade tvåtredjedelssamhället, det vill säga att många har det bra men att en tredjedel av befolkningen lämnas åt sitt öde: hög arbetslöshet, möjligheten att läsa vidare blir mindre för dem som inte har föräldrar med högre utbildning, sämre ekonomisk trygghet för arbetslösa och sjuka, låglönejobb introduceras i större utsträckning och så vidare.

Varannan svensk känner sig inte delaktig i det nya informationssamhället. Det framgår i SE:s årliga rapport Svenskarna och Internet.

I rapporten Svenskarna och Internet 2010 framgår det att svenskarnas oro för att handla med kreditkort på nätet minskar kraftigt. Samtidigt känner sig varannan svensk inte delaktig i det nya informationssamhället.

Nytillkomna Internetanvändare finns i alla åldersgrupper, men det är 90-talister och 40-talister som dominerar. De äldsta spelar en undanskymd roll bland nya Internetanvändare.

15 år efter det att Internet introducerades känner fortfarande ungefär hälften av befolkningen sig inte delaktig i det nya informationssamhället. Åtta av tio använder inte mobilen för att gå online. Många använder inte Internet för att få hälsoinformation eller för att betala räkningar.

Under det senaste året har det skett stora förändringar i det mobila Internetanvändandet. Antalet användare har inte ökat särskilt mycket men själva användningen har ökat starkt.

Antalet användare på Internet har inte ökat så mycket det senaste året. Däremot fortsätter användningen, bland dem som redan använder Internet, att öka.

Vad avser statsrådet att göra för att minska den digitala klyftan?