den 25 februari

Interpellation

2010/11:235 Jobb- och utvecklingsgarantins fas 3

av Eva-Lena Jansson (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

I dag befinner sig många långtidsarbetslösa i det som kort kallas fas 3 i jobb- och utvecklingsgarantin. Statistik visar att verksamheten har stora inlåsningseffekter och inte kan betecknas som en aktiv och ansvarsfull arbetsmarknadspolitik. Personer som befinner sig i fas 3 är förhindrade att utbilda sig under tiden de är inne i fas 3, en period som kan vara i två år.

Mina frågor till arbetsmarknadsminister Engström är följande:

Är arbetsmarknadsministern beredd att vidta åtgärder för att ta bort utbildningsförbudet i fas 3?

Avser arbetsmarknadsministern att vidta åtgärder för att säkerställa att långtidsarbetslösa inskrivna i fas 3 inte utnyttjas som gratis arbetskraft?