den 18 februari

Interpellation

2010/11:219 Riskerna för en ny fastighetsbubbla

av Hannah Bergstedt (S)

till statsrådet Stefan Attefall (KD)

Den kris på fastighetsmarknaden som vi genomgick under 90-talet berörde kommersiella lokaler. När oron nu stiger för en ny fastighetsbubbla gäller det i stället ägare av villor och bostadsrätter, det vill säga vanliga hushåll och löntagare.

Hushållens skuldsättning för boendet har ökat sedan en längre tid för att nu ha uppnått rekordhöga nivåer. Upplåningen hos hushållen ökar mer än deras inkomster, vilket inte är långsiktigt hållbart. Bakgrunden är låga räntor, stigande inkomster, avskaffad fastighets- och förmögenhetsskatt, sänkta inkomstskatter samt en ökad bostadsbrist i främst tillväxtområden och större städer. Storstadsregionerna driver huspriserna, som ökat med 7 procent per år medan KPI endast har ökat med 1 procent.

En lågkonjunktur framöver riskerar att förvärras om hushållen ändrar sitt beteende och drastiskt drar ned på sin konsumtion till förmån för ökade amorteringar på sina huslån. Ju större skuldbörda som hushållen har hunnit bygga upp, desto större är givetvis risken för att detta sker i kommande lågkonjunktur. Om huspriserna sedan också börjar falla så skulle situationen förvärras ytterligare. Det blir ingen enkel uppgift för penningpolitiken att vända en sådan utveckling.

Hur ser statsrådet på riskerna för en ny fastighetsbubbla och vilka åtgärder planerar han för att minska dessa risker, åtgärder som kan ge människor ökad långsiktig trygghet kring sitt boende?