den 17 februari

Interpellation

2010/11:212 Garantipension för gifta

av Margareta Sandstedt (SD)

till statsrådet Ulf Kristersson (M)

I dag kan ogifta sambopar få högre pension än gifta par vilket anses som ett orättvist system av allmänheten. Orsaken till detta torde vara ett systemfel som härrör från att man inte har gjort en uppdatering av synen på samlevnadsformer. Idén om hushållsgemenskap har mer eller mindre kopierats från lagen om allmän försäkring som i sin tur hämtats från folkpensioneringslagen. I dagsläget är det inte lika nödvändigt att vara gift som tidigare för att bo tillsammans vilket gör att det blir en stor skillnad mellan dem som lever i ett äktenskap och dem som lever under äktenskapsliknande förhållanden.

Den största skillnaden för dem som omfattas av garantipension kan uppgå till 849 kronor per person och 1 698 kronor per par. Garantipensionen ska ju vara tänkt till att vara till hjälp för dem som har det sämst vilket gör att detta system leder till att skillnaden kan bli väldigt kännbar. I Sverige i dag ser jag en fördel med att stabila par väljer att ingå äktenskap som bevis på sin kärlek till varandra. Nuvarande system riskerar att medverka till att människor på ålderns höst tvekar att gifta sig med tanke på de ekonomiska konsekvenserna.

Min fråga till statsrådet är:

Avser statsrådet att ta initiativ till att lagstiftningen ändras så att gifta par ges rätten till samma pensionsnivå som ogifta par utan gemensamma barn?