den 17 februari

Interpellation

2010/11:211 Utebliven skolgång

av Gunilla Svantorp (S)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

Skrämmande rapporter kommer nu om att barn och ungdomar inte får det stöd de har behov av för att kunna gå i skolan och att många barn faktiskt tvingas att stanna hemma och därmed missar möjligheterna till nya kunskaper och social samvaro som skolgång innebär.

Till Skolinspektionen har hela 239 anmälningar kommit in från föräldrar till barn som inte kan gå i skolan av olika orsaker, en ökning med 68 procent från i fjol.

Vi har skolplikt i vårt land och barn och ungdomar, även de med funktionshinder, har rätt att gå i skolan och få kunskaper. Skolan är till för barnen och ska möta barnen där de befinner sig i sin utveckling och med de behov de har.

Den nya skollagen som träder i kraft den 1 juli 2011 ger föräldrar och barn ytterligare möjligheter att överklaga beslut, men vi kan inte låta barn vänta på en ny skollag.

Min fråga till utbildningsministern är:

Vilka åtgärder avser utbildningsministern att vidta för att säkerställa att alla barn och ungdomar faktiskt kan delta i skolarbetet i dag och inte tvingas stanna hemma från skolgång på grund av uteblivet stöd?