den 17 februari

Interpellation

2010/11:210 Åtgärder för att öka andelen som arbetar

av Peter Persson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Enligt flertalet rapporter, och enligt regeringens bedömningar, måste vi arbeta mer för att klara av att finansiera vår gemensamma välfärd. Det talas även om en högre pensionsålder. Det måste vara mer effektivt och mer ekonomiskt att öka andelen som arbetar i arbetskraften, som exempelvis de som länge har förvägrats rätten till ett arbete.

Vilka åtgärder avser finansministern att vidta för att öka andelen som arbetar?