den 16 februari

Interpellation

2010/11:209 De statliga företagens betydelse

av Bo Bernhardsson (S)

till statsrådet Peter Norman (M)

Statsrådet Peter Norman, M, sade för en tid sedan i en kommentar till hur oppositionen i Sveriges riksdag ställer sig till utförsäljning av Vattenfall, SBAB, Telia Sonera, att ”det är överviktigt att statskulden pressas ned”. Detta sägs i ett inslag i Ekot den 21 januari i år.

Finansmarknadsministern utvecklade sin syn så här: ”Det är ett bakslag för Sverige och skattebetalarna. Vi riskerar att stå sämre rustade när det blir finansiella stormar. Det har vi sett i andra länder – Grekland, Spanien – vad som händer då. Vi måste stå väl rustade när vi får finansiella stormar i vår omvärld.”

Sedan dessa uttalanden gjordes har staten sålt ut aktier i Nordea.

En invändning mot statsrådets resonemang är att utförsäljning är dåliga affärer också mot bakgrund av risken för nya finanskriser.

En annan invändning är att staten och ytterst medborgarna därmed frånhänder sig möjligheter att styra utvecklingen på viktiga områden som alla, också sparande och bostadsfinansiering, kan hänföras till samhällets infrastruktur.

Mot denna bakgrund är min fråga till statsrådet:

Vilka möjligheter ser statsrådet Peter Norman att med andra medel kompensera för dessa politiska och ekonomiska förluster, och avser statsrådet att vidta några åtgärder?