den 9 februari

Interpellation

2010/11:199 Förändrad sjukförsäkring

av Marie Nordén (S)

till statsrådet Ulf Kristersson (M)

Socialförsäkringsministern skriver i ett frågesvar att regeringen har infört en ny sjukförsäkring med tydliga tidsgränser och en rehabiliteringskedja, där människor själva tillsammans med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen söker nya uppgifter i arbetslivet om de gamla inte längre är möjliga. Han konstaterar också i svaret att 97 procent av alla som ansöker om sjukpenning får den och att 98 procent av alla sjukfall avslutas utan att någon ersättning dras in.

Det är naturligtvis bra. Men de 2–3 procenten som inte får en sjukpenning eller där ersättning dras in är inte bara siffror utan levande människor. De får ingen rehabilitering eller nya uppgifter i arbetslivet. I stället stängs de ute från trygghetsförsäkringarna och ställs på bar backe utan möjlighet att försörja sig. Det finns massor av rapporter i medierna om dessa människors öden.

Denna situation har inte bara berört de rödgröna partierna i riksdagen, utan även de små allianspartierna har krävt förbättringar. De enda som verkar vara nöjda med försäkringen är statsrådet och hans parti.

Vilka förändringar i sjukförsäkringen är statsrådet beredd att ta initiativ till?

Kommer de av statsrådet initierade förändringarna i så fall att leda till att långtidssjuka får sjukpenning så länge de är sjuka och sedan få verkliga nya uppgifter i arbetslivet?