den 9 februari

Interpellation

2010/11:195 Gods på järnväg

av Pia Nilsson (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Det svenska järnvägssystemet befinner sig i djup kris. Ständiga förseningar och mängder med inställda avgångar har blivit en del av tågpassagerarnas vardag. Även näringslivet drabbas hårt. Företag inom alla branscher och i alla delar av landet har fått betala ett högt pris för de störningar som har förekommit de senaste vintrarna.

Förra vinterns facit blev 83 000 förseningstimmar och ca 80 procent av dessa drabbade godstransporterna, vilket påverkade både vår import och vår export. I december 2010 hade godstrafiken en punktlighet på 48 procent. Detta innebär ett allvarligt hot mot svenskt näringsliv där tusentals industrijobb kan stå på spel och förtroendet för svensk järnvägstrafik har nu nått bottennivå.

Den senaste veckan meddelade Stora Enso att man överväger att flytta produktionen utomlands för att slippa vara beroende av opålitliga järnvägar. Andra företag lägger i stället över sina transporter på lastbil.

Det här är en dålig lösning som går stick i stäv med de transportpolitiska målen och som vare sig gynnar miljön eller ekonomin. Ytterst står den svenska industrins konkurrenskraft på spel.

Mot den bakgrunden frågar jag dels vilka åtgärder statsrådet har för avsikt att vidta för att svenskt näringsliv även fortsättningsvis ska välja att transportera sitt gods på järnväg, dels vilka åtgärder statsrådet avser att vidta för att säkerställa förtroendet för svensk järnväg.